Wednesday, 30 January 2013

Socha YAD Na Kar

Socha YAD Na Kar
Socha YAD Na Kar K Th0ra Tarpa0n usko

K¡S¡ or Ka Nam LeKar Jala0n usko
Pr Ko¡ Chot use LaGe to Dard Muje Hoga
Ab Ko¡ yE Bataye K¡S Tarah Sata0n usko.??

No comments:

Post a Comment